Wie wij zijn

Asko Kamerkoor

Het Asko Kamerkoor is een semi-professioneel kamerkoor waarin gevorderde amateurzangers, zangstudenten en professionele zangers op projectbasis samenwerken. Het Asko Kamerkoor voert eigentijdse, actuele en grensverleggende kamerkoorwerken uit. Het koor vervult een voortrekkersrol door zangers, instrumentalisten én publiek bekend te maken met voor hen vaak ongewone muziek.

Geschiedenis

Naar aanleiding van een uitvoering van Passaggio van Luciano Berio werd in 1978 het ASKO koor opgericht door de toenmalige Stichting ASKO, “organisatie voor hedendaagse muziek”, waaronder ook het Asko Ensemble viel. In 2003 werd het ASKO koor om praktische redenen een zelfstandige stichting met een professionele organisatie en veranderde de naam in Asko Kamerkoor. Dirigent van het eerste uur is Jos Leussink die de meeste producties van het koor begeleidt. Lees meer…

Koorcultuur

De samenwerking tussen semi-professionele en professionele zangers, instrumentalisten en dirigenten levert een kruisbestuiving op die karakteristiek is voor het koor. De inbreng van amateurzangers bestaat uit hun onbevangenheid en specifieke motivatie om eigentijdse muziek uit te voeren, (semi-)professionele zangers beheersen daarentegen het zangtechnische aspect beter en hebben een professionele houding. Samen levert dat een koorcultuur op van eigenzinnigheid, durf, onafhankelijkheid, toewijding en een grote mate aan flexibiliteit, die het koor bij uitstek geschikt maakt nieuw gecomponeerde muziek uit te voeren.

Repertoire

Uitgangspunt voor de repertoirekeuze is de toegevoegde waarde van een compositie binnen het aanbod van nationaal en internationaal koorrepertoire. Meestal zijn dit actuele en grensverleggende werken die zo mogelijk in samenwerking of in aanwezigheid van de componist worden ingestudeerd. Met deze “toegevoegde waarde” als leidraad worden er soms opdrachten gegeven aan, meestal jonge, componisten. De programmering belicht de nieuwe ontwikkelingen in het componeren voor stemmen die zich voornamelijk blijken af te spelen in solistisch bezette koorwerken. Verder wordt er structureel aandacht besteed aan de combinatie van stemmen en (live) elektronica, stemmen en instrumenten, en aan in Nederland nog nooit uitgevoerde koormuziek van componisten van naam.