Audities juni 2019

Oproep – Audities Asko Kamerkoor

Het Asko Kamerkoor houdt audities voor uitbreiding van het zangersbestand op 3 en 4 juni 2019.

Het koor staat onder leiding van dirigent Lodewijk van der Ree. Enthousiaste zangers worden van harte uitgenodigd te reageren.

Profielschets zanger (m/v):

  • Gemotiveerde zanger met een voorkeur voor ensemblezingen
  • Liefde voor en interesse in hedendaagse en nieuw gecomponeerde muziek
  • Goed van blad kunnen lezen
  • Professionele instelling
  • Openstaan voor experiment

Het Asko Kamerkoor:

  • richt zich op hedendaagse klassieke muziek en/of vernieuwende benaderingen
  • werkt projectmatig; zangers worden per project uitgenodigd
  • repetities vinden (zo mogelijk) in het weekend plaats
  • heeft een vergoeding beschikbaar voor beroepszangers. Voor alle koorleden geldt een vergoeding van de reiskosten

Wil je je opgeven of eerst meer informatie?
Stuur een mail naar askokamerkoor@klankmaat.nl.