Wil je meezingen?

Wie zoeken wij?

Het Asko Kamerkoor zoekt zangers die grenzen durven verleggen en nieuwe dingen willen leren. Een geschoolde (beheersbare) stem is een vereiste. We denken daarbij zowel aan goede amateurzangers, studenten aan het conservatorium alsook professionele zangers. Het Asko Kamerkoor repeteert voornamelijk in de weekends en avonduren.

Wat we bieden

  • Unieke programma’s van eigentijdse, grensverleggende en actuele muziek voor vocaal ensemble in allerlei bezettingen, meestal solistisch.
  • Een ingewerkte organisatie, concerten op bekende podia en festivals.
  • Een onkostenvergoeding. 

Procedure

Het Asko Kamerkoor is een projectkoor. Dat betekent dat zangers per project worden uitgenodigd deel te nemen. Gewoonlijk doet iedereen een auditie óf om toegelaten te worden tot het zangersbestand óf met het oog op deelname aan een bepaald project.

Voor elk project wordt geprobeerd de geschiktste zanger bij een partij te vinden. Daarbij wordt in eerste instantie geput uit de ‘Kerngroep’, een groep van ongeveer 14 zangers die regelmatig meedoen.

Vanwege het sterk wisselende karakter van de partijen per stuk en per project is het nodig dat we de kerngroep blijven uitbreiden met als keerzijde dat niet iedereen altijd kan meedoen. Bij voldoende beschikbare zangers willen we in de toekomst groter bezette werken uitvoeren.

Lijkt je het wat om met ons mee te zingen?
klik dan hier voor het aanmeldingsformulier